DMN Regional

De regionale sekretariater

Trebanderne

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

Mødeaktiviteten afgøres lokalt.

Deltagere i DMN april 2020

Kirsten Spahn (CFU KP) ksp@kp.dk

Signe Gottschau Malm sigm@kp.dk

Lene Mølgaard (DKMAT) lm@dkmat.dk

Lis Zacho (matematikvejleder) lis.zacho@gmail.com

 

Bent Lindhardt (PHA Læreruddannelsen) bli@pha.dk

Heidi Kristensten (PHA Læreruddannelsen) heik@pha.dk

Mari-ann Skovlund Jensen (CFU PHA) msj@pha.dk

Lene Odefey

 

Karina W. Andersen (DMLF) kari0247@appsodense.dk

Rikke Schnedler Teglskov Kristensen (CFU UCL) rstk@ucl.dk

Bo Teglskov Kristensen (CFU UCL) btkr@ucl.dk

Mette Hjelmborg (UCL-læreruddannelsen)


Nada Meri Pedersen (CFU UCSYD) nmpe@ucsyd.dk

Hanne Sax Holm (DMLF) hanne.sax.holm@dkmat.dk

Pernille Bjarnøe Andersen pban@ucsyd.dk


Heidie Clemes (VIA læreruddannelsen) hecl@via.dk

Dorte Thyde (Danmarks Matematiklærerforening)

Ole Haubo Christensen (CFU VIA) oleh@via.dk

Dorte Jacobsen dvja@via.dk

 

Anette Skipper-Jørgensen (UCN Læreruddannelsen) asj@ucn.dk

Hanne Due Bak (CFU UCN) hdb@ucn.dk

Jens Peter Christensen (DMLF) jens5186@rk-skole.dk

Trine Lundgaard Poulsen (læreruddanner) trp@ucn.dk

 
 • Holde liv i netværket lokalt
 • Arrangere en årlig ”matematiklærerens dag” for regionens matematikvejledere til drøftelse og inspiration til deres arbejde som udvikler af matematikundervisningen på egne skoler.
 • Deltage i et årligt nationalt evaluerings og visionsmøde om tiltag i netværket
 • Planlægge og gennemføre to regionale netværksråd med repr. fra regionens kommuner
 • Der laves en ”Årsplan” for samarbejdet og mødevirksomheden herunder en plan for indholdet på møderne. Årsplanerne sendes til det nationale sekretariat, som samler og udgiver en aktivitetsplan for hele Danmark. Årsplanen opdateres løbende.
 

Matematikvejlederens dag skal opfattes som den dag, hvor alle vejledere fra regionen har mulighed for at deltage, og hvor debat diskussion og information om organisatoriske og fagdidaktiske centrale spørgsmål indgår. Der kan indgå møde med forskere eller særligt udvalgte praktikere, der kan indgå møde i særlige temagrupper fx tidlig indsats, test osv. Matematikvejlederens dag er et forum, hvor bottom up og top down mødes.

 

Det regionale netværksråd skal høres ved planlægning af Matematikvejlederens dag.


Der vil givet være forskelle på de beslutninger, man tager i de enkelte regioner om arbejdsfelter og arbejdsindsats, idet traditionerne for aktiviteter og arrangementer synes ganske forskellige. Der er i flere regioner fungerende traditioner for arrangementer omkring matematikvejlederne, som bør behandles med respekt ved beslutninger om kommende tiltag.

Der kan generelt peges på følgende indhold:

 • Vidensdeling om nye resultater fra den fagdidaktiske forskning og udviklingsarbejde.
 • Oplæg fra eksterne inspiratorer såvel på forskning og praksisniveau.
 • Diskussionsforaer om fagdidaktiske spørgsmål i tiden.
 • Gensidig erfaringsudveksling.
 • Orientering og mulig koordination af initiativer fx kursusvirksomhed, konference m.m.
 • Fælles initiativer på det regionale plan.
 • Information om kampagner, initiativer, lovændringer, nye materialer osv., herunder nyt fra Undervisningsministeriet.

Rådet mødes to gange om året.

 

Den kommunale repræsentation

 

Deltagerne i rådsmødet er 1 – 2 matematikvejledere fra kommunerne i regionen udpeget af den siddende skolechef i kommunen.

Møderne skal indeholde udveksling af information om kommunale tiltag til inspiration for andre samt drøftelse af kommende Matematikvejlederdag.


Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print